13 sep 2023

Trends in de gebouwde omgeving

De komende 10 jaar wordt er voor ongeveer € 1.5 miljard aan vastgoed gerealiseerd op het Utrecht Science Park. Dat lees je goed: € 1.5 miljard.

Hoe worden trends zoals toekomstbestendigheid, vergroening, klimaatadaptatie en de Utrechtse Gezonde Stad verwerkt in de plannen? Hoe kan de markt in de uitwerking van deze trends en überhaupt in de realisatie een rol spelen?

Thema

Gebiedsontwikkeling van het Utrecht Science Park en de ontwikkeling van het universitaire vastgoed van de Universiteit Utrecht in relatie tot trends in de gebouwde omgeving.

Uitwerking thema

Er wordt ingegaan op (1) algemene trends in de gebouwde omgeving (theoretisch kader) en (2) de uitwerking van deze trends in de gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling van het Utrecht Science Park

Welke trends signaleren we in de gebouwde omgeving?

•    Toekomstbestendigheid
•    Vergroening. Denken vanuit de natuur.
•    Klimaatadaptatie: verdroging, vernatting, verkoeling, wateroverlast
•    Gezonde stad: Utrecht, dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

Sprekers

Dr. Patrick Witte is universitair hoofddocent Planologie bij de Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht is ingegaan op algemene trends in de gebouwde omgeving.

Esther van Bladel MSc is Ruimtelijk Regisseur USP-Rijnsweerd is ingegaan op de trends in de gebouwde omgeving voor het plangebied Utrecht Science Park en Rijnsweerd vanuit het perspectief van de gemeente.

Ir Jeroen Hutten MCD, portefeuillemanager Science Park Universiteit Utrecht gaf zijn visie op de uitwerking van trends in de gebouwde omgeving voor het Utrecht Science Park.

Aankomende bijeenkomsten