Utrechtse Bouw Sociteit

Missie

De Utrechtse Bouw Sociëteit wil Utrecht mooier en toekomstbestendig maken.

Dit doen wij door vanuit de Utrechtse Bouw Sociëteit op een informele wijze kennis en ervaring over vastgoed en stedelijke ontwikkeling te delen vanuit de invalshoeken: opleiding, opdrachtgeverschap, advisering en uitvoering.

Het is ons doel om de huidige positie van de Utrechtse Bouw Sociëteit als hét vastgoednetwerk in de Utrecht en omgeving te versterken en te verbreden.

Gedreven door onze kernwaarden: Inspiratie, plezier, respect en openheid

Wij bieden onze leden een inspirerende en verbindende omgeving over actuele thema’s rondom vastgoed en stedelijke ontwikkeling.

De UBS onderhoudt nauwe banden met zustervereniging JOU (Jong Onroerend Goed Utrecht). Over en weer bezoeken wij elkaars sociëteitsavonden en leren wij elkaar beter kennen. Bekijk hier de website van de JOU.

Huisregels

Ook de Utrechtse Bouw Sociëteit heeft huisregels. Deze regels zorgen ervoor dat u weet wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Onze huisregels worden, net als de statuten, momenteel aangepast. Klik hier voor de huisregels.

Het Bestuur

Het bestuur van de Utrechtse Bouw Sociëteit wordt gevormd door een vijftal leden waarbij we streven naar een goede afspiegeling van alle leden. Met het oog op de continuïteit wisselen de bestuursleden gefaseerd, dus niet tegelijk maar na enkele jaren en ieder op een eigen moment. Wij hebben onze eigen organisatie- en communicatieprofessional, Heleen.